Uitslagen 2024

Reglement Bedrijvenloop

  1. Deelname aan de Bedrijvenloop staat open voor bedrijven en andere instellingen (‘non-profit’-organisaties zoals overheids-, onderwijsinstellingen, of logische onderdelen van deze bedrijven of instellingen (bijv. diensten, afdelingen, faculteiten, secties), verder te noemen “bedrijf” of “bedrijven”.
  2. Ieder team dient in de Bedrijvenloop uit te komen onder de naam van het bedrijf dat het vertegenwoordigt. 
  3. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. 
  4. Voor iedere deelnemer wordt een individuele score berekend. Om tot de individuele score te komen wordt de netto tijd van een deelnemer omgerekend in een score. Bij de berekening van de score wordt rekening gehouden met geslacht en leeftijdscategorie van de deelnemer. De teamscore wordt bepaald door het optellen van de individuele score van de beste 3 teamleden. 
  5. Winnaar van de Bedrijvenloop is het team met de hoogste teamscore. Er zijn prijzen voor de eerste drie teams.
  6. Bij de Stevensloop worden de deelnemers bij de start bewust individueel ingedeeld in vakken aan de hand van de te verwachten eindtijd. Dit geldt ook voor de deelnemers aan de Bedrijvenloop. Er is dus geen apart startvak voor bedrijvenlopers. Op deze wijze worden veel extra inhaalmanoeuvres -vanwege grote onderlinge verschillen in snelheid- voorkomen.
  7. De inschrijfprocedure voor teams is als volgt: Deelnemende teams dienen zich tijdig aan te melden via de inschrijfmodule (niet wachten tot het team “vol” is of alle deelnemers bekend zijn). Na aanmelding moet de teamleider (m/v) via de uitnodigingslink/ticket toewijzen zijn teamleden uitnodigen om hun registratie compleet te maken. 
  8. Van deelnemers, die om wat voor reden dan ook zonder MYLAPS Bibtag lopen of deze niet op de juiste manier dragen, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij krijgen voor de Bedrijvenloop een score van 0 punten toegekend.
  9. Iedere deelnemer kan slechts voor één bedrijfsteam uitkomen.
  10. Voor deelnemers aan de bedrijvenloop gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor individuele deelnemers.